Bestuur

In het bestuur hebben enkele juryleden (Marieke Navarro en Jan Feenstra) zitting. Stichting Sportkoepel Meppel is met twee afgevaardigden vertegenwoordigd: Bart Kattenberg en Jaap van der Niet. Een belangrijk gegeven is dat de samenwerking werd aangegaan met MEProductions van Chantal en Herwin Lokken. Zij traden toe tot het bestuur en zijn inmiddels de steunpilaren van het sportfestijn. Chantal is vraagbaak, bestuurt het secretariaat en is penningmeester. Andere bestuursleden zijn Ankie Smid, Edwin Koelink, directeur van Bad Hesselingen en voorzitter is Ton Henzen.

 

 

Foto van het bestuur in 2018 © Martijn Bijzitter