privacy

Stichting Sportgala Meppel organiseert jaarlijks het Sportgala waarbij de sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalenten van het jaar worden benoemd. Voor het opzetten, inrichten en organiseren van het gala verzamelen we persoonsgegevens.


Stichting Sportgala Meppel is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Wij willen daar transparant in zijn en vinden het daarom belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Stichting Sportgala Meppel verwerkt persoonsgegevens altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld


Ons privacyverklaring:


 • Wij vertellen je altijd wat wij doen met jouw gegevens en hoe je bijvoorbeeld je gebruik kan maken op jouw recht op inzage en bezwaar.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld(zoals verkiezing van sportman/-vrouw/-ploeg van het jaar, relatiebeheer, administratie).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
 • We gebruiken jouw gegevens niet anders dan de in de wet vermelde gronden.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.
 • We verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden als wij voldoende waarborgen krijgen voor de bescherming van jouw gegevens.


Deze verklaring heeft betrekking op gegevens van bezoekers van ons gala en onze website.

Wat is het algemene privacybeleid van Stichting Sportgala Meppel?


 1. Stichting Sportgala Meppel respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website http://www.sportgalameppel.nl
 2. Stichting Sportgala Meppel stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 3. Stichting Sportgala Meppel deelt jouw gegevens met geen enkele partij.
 4. Stichting Sportgala Meppel is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Stichting Sportgala Meppel altijd rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.


Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
Stichting Sportgala Meppel verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je de website van Sportgala Meppel bezoekt;


Voor welke doelen verzamelen we jouw persoonsgegevens?
Stichting Sportgala Meppel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie: we gebruiken je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als jij een eventuele vraag hebt. Voor dezelfde reden gebruiken we het door jou eventuele achtergelaten telefoonnummer.
 • Uitvoeren contract. Als je leverancier of sponsor bent van Sportgala Meppel dan verwerken wij jouw gegevens zoals afgesproken in het sponsor- of leveranciersovereenkomst.
 • Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van Sportgala Meppel een optimale gebruikerservaring biedt.Marketing analyse en onderzoek. We gebruiken je contact gegevens om je uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en gebruikerspanels.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Als je Stichting Sportgala Meppel toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.


Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Sportgala Meppel?
Stichting Sportgala Meppel verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste onderwerpen.

Contactformulier
Op de website van het Sportgala Meppel kun je contact opnemen via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen bij de secretaris en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we je vragen in te vullen, hebben we nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

Vermeldingen van sponsoren
Als u als sponsor bent verbonden dan vermelden wij maximaal de volgende gegevens op onze website. Wij benaderen nadrukkelijk dat wij deze gegevens niet met anderen delen, maar de website/facebook is openbaar. De volgende gegevens kunnen wij van u als sponsor vermelden:

 • jouw logo;
 • jouw (bedrijfs)naam;
 • jouw adresgegevens;
 • jouw e-mailadres;
 • jouw telefoonnummer;
 • jouw websiteadres;
 • jouw facebookadres;
 • jouw twitteradres;
 • jouw instagramadres;
 • jouw Whatsapp-gegevens.

We zullen nooit uw (een deel van jouw) IP-adres en andere gegevens u op eventuele Google-statistieken met anderen delen!

Anonieme en statistische bezoekersonderzoeken
Wij hechten veel waarde aan jouw mening als bezoeker. Daarom kunnen wij u in de toekomst uitnodigen om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvang je een vragenlijst per e-mail. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend om onze service te verbeteren.

Leveranciers
Stichting Sportgala Meppel verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de website. De gegevens die van leveranciers verwerkt worden zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Vrijwilligers
De Stichting Sportgala Meppel werkt met vrijwilligers. Als je vrijwilliger bent bij het Sportgala Meppel dan worden de door jou verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

 • naam en adresgegevens;
 • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • geslacht;
 • overige gegevens die jij ons hebt verstrekt.

Deze contactgegevens zijn alleen toegankelijk voor de eigen organisatie en worden bijgehouden en uitgewisseld door de secretaris van de Stichting Sportgala Meppel.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Stichting Sportgala Meppel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
Bezoekers:
Jouw persoonsgegevens worden niet verwijderd. Deze worden echter nooit of te nimmer aan derden ter beschikking geteld.

Vrijwilligers:
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je vrijwilliger bent van het Sportgala Meppel. Als je de relatie beëindigt, bewaart Stichting Sportgala Meppel maximaal een jaar jouw gegevens.

Leveranciers:
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Delen we jouw gegevens?
Stichting Sportgala Meppel deelt nooit persoonsgegevens met anderen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij beveiligen jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Een van de maatregelen die wij treffen is dat wij onze website beveiligen met een SLL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de https://www.sportgalameppel.nl

Wat als het privacybeleid van Stichting Sportgala Meppel wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op http://www.sportgalameppel.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 2019.